កាវ X'traseal

 • កាវMC-800 Acrylic Latex Sealant

  លក្ខណៈពិសេស

  • កាវអាគ្រីលីក
  • មិនប្រេះ
  • អាចលាបពណ៌បាន
  • ងាយស្រួលសំអាត
  • ទន់ពេលស្ងួត

   

 • កាវ MC-807 Acrylic Latex Sealant – Gap Filler

  លក្ខណៈពិសេស

  • កាវអាគ្រីលីក (បំពេញចន្លោះ)
  • មិនប្រេះ
  • ងាយស្រួលសំអាត
  • រឹងមាំ
  • លាបពណ៌បាន
 • កាវ MS-602 MS Polymer Sealant – Low Modulus

  លក្ខណៈពិសេស

  • កាវអត់ជាតិជូរ
  • សំរាប់សំអាតធូលី
  • ប្រើជាមួយក្តារព្រីម៉ា
  • មិនមានស្នាមទឹកភ្លៀង
  • អាលុយកាបោន

   

 • កាវ SA-101 100% RTV ACETOXY SILICONE

  លក្ខណៈពិសេស

  • កាវមានជាតិជូរ
  • ការពារជំរាបទឹកបានល្អបំផុត
  • ពេលស្ងួតមានសភាពទន់
  • ប្រើបានទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
  • ស្ងួតក្នុងរយៈពេល 5mm
 • កាវSN-501 100% RTV Neutral Silicone Sealant

  លក្ខណៈពិសេស

  • កាវអត់ជាតិជូរ​ 100%
  • មិនរួមមាឌនៅពេលស្ងួត
  • ការពារជំរាបទឹក
  • ប្រើបានទាំងខាងក្រៅ​ និងខាងក្នុង
 • កាវ SN-505 Kitchen & Bathroom Sealant

  លក្ខណៈពិសេស

  • កាវអត់ជាតិជូរ100%
  • មិនកាត់ដែក
  • ជាជំរើសដ៏ល្អសំរាប់ប្រើក្នុងផ្ទះបាយ និងបន្ទប់ទឹក
  • មិនរួមមាឌ
  • ការពារជំរាបទឹកបានល្អ
  • មិនដុះផ្សិត
 • កាវ X’bond Construction Adhesive Sealant

  លក្ខណៈពិសេស

  • កាវមានជាតិស្អិតខ្លាំង
  • ប្រើសំរាប់បិតកញ្ចក់ឆ្លុះ
  • មិនស៊ីបារត
 • កាវ X’traseal MS 602 Grey Neutral Cure Silicone Sealant

  លក្ខណៈពិសេស

  • មានជាតិ​កាវ​ 100%
  • មិនរួមមាឌ ហើយមានជាតិស្អិតខ្លាំង និងមិនជ្រាបទឹក
  • ប្រើបានទាំងខាងក្រៅ​ និងខាងក្នុង
  • ប្រើសំរាប់ ទ្វារ​​ បង្អួ​ច​ ទុយោ ដែក ឥដ្ឋ អាលុយមីញ៉ូម កញ្ចក់ជាដើម
  • អាចលាបពណ៌លើបាន