សេវាកម្ម

សេវាកម្ម

ទ្វារ និងបង្អួចអាលុយមីញ៉ូម

យើងខ្ញុំមានទទួលធ្វើទ្វារ និងបង្អួចអាលុយមីញ៉ូមដូចជា ទ្វារបិទ-បើក ទ្វាររូត ទ្វារបត់ បង្អួចបិទ-បើក បង្អួចរូត បង្អួចបើក ឡើងលើ បង្អួចហ្វិកនិងសំណាញ់ ដោយបរិក្ខារជំនាញទំនើប ធានាប្រសិទ្ធភាពការងារLearn More »

ទ្វាររមូរ

ទ្វាររមូរផលិតពីសន្លឹកដែកពណ៌ អាលុយមីញ៉ូម អុីណុក ជ័រស្វិត មានគុណភាពខ្ពស់ មិនងាយច្រេះ ដែលប្រើដោយដៃទាញ ឬម៉ូទ័រ មានតេឡេបញ្ជារ។Learn More »

ការកែច្នៃកញ្ចក់ សំលៀង បាញ់ថ្នាំ និងពត់កោង

យើងខ្ញុំក៏មានបំរើសេវាកម្មកែច្នៃកញ្ចក់ដូចជា ប៉ូលាកញ្ចក់ សំលៀងចិតមុខ កញ្ចក់ពត់កោង បាញ់ស្អាប់ បាញ់ពណ៌ធម្មជាតិ ស្វានរន្ធ និងឆ្លាក់រូបលើកញ្ចក់គូរដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ។Learn More »

សន្លឹកម្នាងសិលា នីវ ផ្កា និងសសរ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានផលិតម្នាងសិលាក្បាច់ ផលិតជ្រី (នីវ) ហើយយើងខ្ញុំក៏មានបន្ទប់តាំងបង្ហាញពីគំរូម្នាងសិលាផងដែរ។Learn More »