សេវាកម្ម

ទ្វាររមូរ

ទ្វាររមូរផលិតពីសន្លឹកដែកពណ៌ អាលុយមីញ៉ូម អុីណុក ជ័រស្វិត មានគុណភាពខ្ពស់ មិនងាយច្រេះ ដែលប្រើដោយដៃទាញ ឬម៉ូទ័រ មានតេឡេបញ្ជារ។