Products

កាវ SA-101 100% RTV ACETOXY SILICONE

លក្ខណៈពិសេស

  • កាវមានជាតិជូរ
  • ការពារជំរាបទឹកបានល្អបំផុត
  • ពេលស្ងួតមានសភាពទន់
  • ប្រើបានទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
  • ស្ងួតក្នុងរយៈពេល 5mm